e-pismen

Политика заштите података о личности

Неформална група наставника окупљена око иницијативе „е-писмен“ коју чине блог e-pismen.rs и Мудл-сајт moodle.e-pismen.rs обраду података третира веома озбиљно и поштује приватност корисника мудл-сајта и разуме значај заштите личних података и њихове поверљивости.

Политика заштите података о личности (у даљем тексту: Политика) садржи детаљан приказ активности у вези са обрадом података о личности које организује и спроводи тим иницијативе „е-писмен“ као руковалац, као и све информације од значаја за лица на које се подаци односе.

У складу са чланом 5. Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС“ бр. 87/18) тим иницијативе „е-писмен“, у својству руковаоца података, обавештава вас да прикупља и обрађује ваше податке у сврху похађања онлајн курса и у сврху израде електронског сертификата о успешно завршеном курсу, као и у сврху обавештавања о новим семинарима и другим инцијативама тима „е-писмен“ а основ обраде је сагласност коју сте дали приликом пројаве за отварање налога на сајту moodle.e-pismen.rs.

Лични подаци које користимо приликом Вашег посете мудл-сајту

Приликом ваше посете мудл-сајту, уколико сте се регистровали и тиме самостално дали сагласност о обради података о личности прихватањем ове политике приватности, прикупљамо следеће податке:

Тим „е-писмен“ прикупља и обрађује ваше податке путем пријаве на сајт moodle.e-pismen.rs, похађањем курса и попуњавањем упитника након завршетка курса.

Пристанак на прикупљање података даје се када у одељку Сагласност са правилником о коришћењу сајта означите „штиклом“ поље поред изјаве Разумем и пристајем. Пристанак на обраду података обавља се и када, током активности курса, својом вољом, унесете своје личне податке, као и када по завршетку курса, попуњавате упитнике за израду електронског сертификата о успешно савладаном курсу.

Подаци који се прикупљају чувају се 10 година.

Тим „е-писмен“ неће користити ваше податке наведене у пријави и упитницима у друге сврхе, сем наведених, неће их давати трећим лицима, нити их злоупотребљавати на неки други начин.

Тим „е-писмен“ не сноси одговорност за ваше податке које унесете у друге апликације, чак и ако сте до тих апликација дошли линком са домена e-pismen.rs

.

Обрада података није дозвољена:

Лице чији се Подаци прикупљају и обрађују има права:

Ако имате било каквих питања у вези са обрадом ваших личних података можете нас контактирати на адресу: kursevi@e-pismen.rs

Контакт: admin@e-pismen.rs