На коференцији 9. Мудл-мут, 9th WeB & Serbian Moodle Moot 2019, одржаној у Београду 7.12.2019. године, најављен је курс „Видео у образовању“.

Презентацијом под називом „Југослава тражи своју амбасаду“, ауторке онлајн – курса представиле су програм који су похађале у Тирани у септембру 2019. под називом Video Pedagogy in Vocational Education у организацији European Training Fondation (ETF), а поједини његови делови, као инструкциони дизајн су оригиналан допринос ауторки, Снежане Марковић и Југославе Лулић.

Овај Мук (MOOC) покрива две теме:

  • Употреба видеа у образовању и усавршавању наставника
  • Употреба видеа у иницијалној и континуираној стручној обуци и усавршавању

Kонципиран је тако да га полазници пролазе самостално уз сарадничко учење и минималну модерацију.

Погледајте презентацију са конференције: